Zamówienia

Zamówienia są realizowane na podstawie złożonego zlecenia. Zlecenia mogą być składane osobiście w naszej siedzibie, listownie, faksem lub drogą elektroniczna, za pomocą, naszego formularza. Integralną częścią zlecenia jest dołączony projekt druku w postaci pliku graficznego. Zlecenie powinno zawierać określenie medium do druku, nakład druku, opis sposobu wykończenia, adres i telefon kontaktowy zleceniodawcy, ewentualnie ustaloną z handlowcem cenę i ustalony termin realizacji i odbioru zlecenia, a także podpis zleceniodawcy. Stąd sugerujemy korzystanie z drogi elektronicznej, gdzie ogólnodostępny formularz zawiera wszystkie, niezbędne dla potrzeb realizacji informacje. Przy rozpoczęciu współpracy - pierwszym zamówieniu, wymagane jest dokonanie przedpłaty przy dużym zamówieniu przed rozpoczęciem druku i wysyłką gotowych materiałów do zleceniodawcy i reszta płatności przy odbiorze, przy mniejszych zleceniach - płatność gotówką przy odbiorze. Klientom, z którymi stale współpracujemy udzielamy odroczonych terminów płatności. Standardowy czas realizacji zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych. fax (056) 6210358

druk wielkoformatowy