Nośniki danych, Formaty plików

Nośniki danych
Przyjmujemy prace dostarczone do naszej firmy na następujących nośnikach:
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM,
oraz PenDrive a także wszelkie inne nośniki USB

Formaty dostarczanych plików.
prace powinny być zapisane w formacie:
- tiff, pdf, jpg, prn, eps, psd, cpt,
- (przestrzeń barwna RGB lub CMYK)
W wypadku plików innych niż wyszczególnione podejmujemy się wydrukowania za dodatkową opłatą 50 pln ze względu na dodatkową pracę operatora. Informujemy także iż w wypadku plików cdr nie możemy zagwarantować poprawności kolorystycznej prac.

Zamówienie, serwer FTP


druk wielkoformatowy